Axintor Interim

O Axintor
Axintor Interim
O Axintor

W latach 2008 - 2009 świat dotknięty został przez głęboką recesję ekonomiczną. Bezrobocie we Flandrii znacząco wzrosło. Mimo to, niektóre przedsiębiorstwa miały poważne problemy, aby zapełnić niektóre otwarte wakaty. Pojawiły się znaczące braki na rynku pracy w zawodach wykazujących niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.

Razem silni

Aby ułatwić poszukiwania „białych kruków” na rynku, Klaas Vandendries i Liselotte Rombaut, utworzyli w maju 2009 roku Axintor Interim i Axintor Construct. W swoich działaniach skupili się na poszukiwaniach zmotywowanych pracowników zagranicznych, posiadających właściwe umiejętności i właściwe podejście do pracy.

Od tej właśnie chwili Belgia odtworzyła swój rynek pracy dla pracowników z „nowych” krajów członkowskich UE. Zapotrzebowanie na pracowników z Węgier i z Polski wzrosło znacząco. Dzięki nasilonej współpracy z niezależnymi partnerami zarówno w Polsce jak i na Węgrzech, nowopowstałej firmie udało się rozegrać optymalnie jej atuty, ponieważ jakość nie jest zależna od narodowości. Aż do dnia dzisiejszego, jest to nadal kluczowym motto Axintor.

W międzyczasie, Axintor stał się specjalistą pośrednictwa pracy dla zagranicznych pracowników tymczasowych na rynku Flandrii Zachodniej. Dzięki bogatej bazie danych z kontaktami krajowymi jak i zagranicznymi, Axintor jest w stanie zaofiarować totalne pakiety zawierające gotowe rozwiązania dla wszystkich swoich klientów, nawet w przypadku trudnych do zapełnienia wakatów. Obszar działania poszerzył się w międzyczasie o Hiszpanię i Portugalię
 

Chcesz poznać Axintor Interim?

Wolny od granic

Axintor interim jest firmą na miarę ludzi, gdzie kontakty osobiste i otwarty styl komunikacji odgrywają ważną rolę. Ponadto, zarówno pracodawcy jak i pracobiorcy otrzymują pełny pakiet usług. W Axintor wszystko jest „wolne od ograniczeń” o tym, że nie są to puste słowa, świadczą cyfry odzwierciedlające rozwój Axintor. Po otworzeniu pierwszego biura – kwatery głównej w Veurne, już w 2011 roku otworzony został drugi oddział w Roeselare, przed nami kolejny krok milowy – już w krótce otwarcie nowego oddziału w Ieper.  

Nasze zalety

  • Szybka realizacja otwartych wakatów, w tym funkcji wykazujących niedobór siły roboczej.
  • Elastyczne, tygodniowe kontrakty pracy.
  • Długotrwale rozwiązania, w tym możliwość zatrudnienia z kontraktem na stałę.
  • Realne stawki, jasne i przejrzyste faktury.
  • Totalne rozwiązania od A do Z (akomodacja, kontrakty, ubezpieczenia, transport, recepcja i wsparcie, …)
  • Współpracujemy tylko z najlepszymi kandydatami.
  • Pracownicy o wysokim stopniu motywacji, z właściwymi umiejętnościami i podejściem do pracy.
  • Wysoka wydajność, niska zachorowalność.

 

O Axintor

Praca w Axintor

Axintor interim to energiczny, utalentowany zespół działający w energicznym duchu Axintor. Prawdziwie „wolny od granic” we wszystkich swoich działaniach, realizując doskonałe rezultaty, z których wszyscy odnoszą korzyści. „It’s all about the perfect match” czyli doskonałe partnerstwo. Interesujące? Czujesz wyższy faktor Axintor?

Zadowoleni klienci

Helvetia
Dezeure logo
De Verbeelding klant Axintor
Grondwerken Blomme klant Axintor
MMT klant Axintor
Hof Van Cleve  klant Axintor