FAQ

pracowników

Dlaczego Axintor?

Zaangażowanie naszych pracowników sprawia, że szukają oni odpowiedniej dla Ciebie pracy w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

Gdzie mogę się zarejestrować?

Nasze biura znajdują się w Veurne,Roeselare, Ieper i Brugge. Można też wysłać CV na adres Veurne@axintor.be, Roeselare@axintor.be, Ieper@axintor.be z Brugge@axintor.be.

Co muszę mieć przy sobie przy rejestracji?

Potrzebujemy informacji, aby znaleźć pracę, która jak najlepiej odpowiada Twojej wiedzy, doświadczeniu i życzeniom. Przy rejestracji zawsze chcemy uzyskać następujące dane:

 • dowód tożsamości,
 • numer rachunku,
 • ewentualnie prawo jazdy,
 • CV i ewentualne dyplomy i świadectwa.
Jak ustalana jest pensja?

Pracownik tymczasowy Axintor ma prawo do takiej samej pensji, jak stały pracownik zatrudniony w danej firmie na takich samych warunkach na tym samym stanowisku. Nasz pracownik odprowadza takie same składki ubezpieczeń społecznych i przysługują mu takie same korzyści. Pensja jest określona w zbiorowym układzie pracy firmy, w której się pracuje, i musi być co najmniej taka sama, jak pensja minimalna ustalona w układzie zbiorowym dla sektora danej firmy. 

Kiedy Axintor wypłaca pensję?

Axintor wypłaca pensję co tydzień, na rachunek bankowy podany przez pracownika. Liczbę przepracowanych godzin odczytujemy z karty klienta, tj. pracodawcy użytkownika. Uwaga: wypłacamy wynagrodzenie jedynie za te godziny, które klient zatwierdzi podpisem najpóźniej do środy. Co tydzień otrzymujesz też pasek wynagrodzenia. Podane są na nim: łączna pensja (wraz z dodatkami), liczba przepracowanych godzin, zapłacone składki ubezpieczeń społecznych RSZ i pobrana zaliczka na podatek dochodowy. 
Wekelijks ontvang je ook jouw loonbrief. Daarop wordt vermeld jouw totaal loon (inclusief toeslagen), aantal uren gewerkt , betaalde RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy pracownika tymczasowego?

Z pensji do opodatkowania pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości co najmniej 11,11%. Istnieje możliwość podwyższenia tej zaliczki. Pracownik tymczasowy musi o tym zawiadomić dane biuro.

Co się stanie, gdy zachoruję?

W razie zachorowania należy przed godz. 8.30 zgłosić to Axintor i klientowi, tj. pracodawcy użytkownikowi.
Axintor może w każdym momencie wysłać do chorego lekarza na kontrolę. Aby otrzymać świadczenie chorobowe, trzeba spełnić następujące warunki:

 • Zaświadczenie o chorobie musi znaleźć się w biurze Axintor w ciągu 48 godzin.
 • Wymagany jest co najmniej miesięczny staż pracy w Axintor.
 • Zachorowanie trzeba zgłosić klientowi i Axintor w podanym terminie.

W razie niespełnienia jednego z tych warunków, pracownik nie ma prawa do świadczenia chorobowego w czasie bieżącej umowy.

Co dzieje się, jeśli doznam wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które skutkuje obrażeniem ciała, któremu pracownik ulega przed pracą, w jej trakcie lub po pracy. Należy je natychmiast zgłosić Axintor. Bardzo ważne są następujące sprawy:

 • miejsce, data i godzina wypadku,
 • opis wypadku i jego przyczyn,
 • doznane urazy,
 • tożsamość osoby odpowiedzialnej w danej firmie, która może udzielić dodatkowych informacji,
 • nazwiska i adresy ewentualnych świadków.

Z dolegliwościami medycznymi należy natychmiast udać się do lekarza. W związku z kosztami, pracownik tymczasowy dostarcza konsultantowi Axintor wszelkie konieczne dokumenty i ewentualne zaświadczenia. 

Czy przysługują mi wakacje?

Chcąc skorzystać z wakacji lub wolnego dnia, należy najpierw z dużym wyprzedzeniem ustalić to z klientem, tj. pracodawcą użytkownikiem, i zgłosić Axintor. Chodzi o uwzględnienie nieobecności w planie pracy. 
Aby mieć prawo do płatnego urlopu, w roku poprzedzającym urlop należy uzyskać prawo do urlopu. Dzięki zaświadczeniu o urlopach możemy sprawdzić, ile dni urlopu Ci przysługuje. 

Czy przysługuje mi dodatek wakacyjny?

Wszystkie prace wykonywane w charakterze pracownika tymczasowego liczą się przy gromadzeniu uprawnień urlopowych i dodatku wakacyjnego na przyszły rok. Dodatek wakacyjny wynosi 15,34% pensji brutto. Pracownicy umysłowi otrzymują ten dodatek z każdy wypłatą pensji. Pracownicy fizyczni, pracownicy tymczasowi otrzymują dodatek wakacyjny za pośrednictwem kasy urlopowej „Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie“ w maju kolejnego roku. 

Jak wygląda umowa pracownika tymczasowego?

Twoja umowa o pracę dotyczy tymczasowego zlecenia pracy. Umowa musi zostać sporządzona na piśmie i podpisana przed rozpoczęciem pracy. Umowa o pracę tymczasową jest co tydzień przedłużana na kolejne tygodnie.

Czy przysługuje mi premia roczna?

Pracownikom tymczasowym przysługuje premia roczna. W okresie referencyjnym należy przepracować co najmniej 65 dni dla jednej lub kilku uznanych agencji pracy tymczasowej.
Wanneer je tussen 1 juli en 30 juni van het daaropvolgend jaar (= referteperiode) ten minste 65 dagen en gelijkgestelde dagen (= min 3 maanden) gewerkt hebt, krijg je een eindejaarspremie op je totale brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar.

Jeśli pracownik pomiędzy 1 lipca i 30 czerwca kolejnego roku (tj. w okresie referencyjnym) przepracował co najmniej 65 dni i dni traktowanych na równi z dniami pracy (tj. co najmniej 3 miesiące), otrzyma premię roczną naliczoną od całkowitego wynagrodzenia brutto, które w roku referencyjnym otrzymał z tytułu pracy tymczasowej.

Premia netto wynosi ok. 63% premii brutto.

Premia wypłacana jest na europejski rachunek bankowy pracownika przez fundusz socjalny dla pracowników tymczasowych w grudniu następującym po roku referencyjnym.

Jeśli jednak w danym roku kalendarzowym pracownik przepracuje choć jeden dzień mniej niż wymagane 65 dni, premia roczna nie będzie mu przysługiwała.

Instancja wypłacająca premie roczne: 
Sociaal fonds voor uitzendkrachten 
Havenlaan 86c bus 302 
1000 Brussel 
02.203.60.95 
info@sfu-fsi.be 
Biura są otwarte od godz. 9.00 do 12.00.

studentów

Ile lat trzeba mieć, aby pracować jako student/uczeń?

Można pracować jako uczeń po skończeniu 16 lub 15 lat, gdy zakończy się pierwsze dwa lata nauki w szkole ponadpodstawowej. Osoby, które skończyły 18 lat mogą pracować na zmiany i w nocy. 

Jak długo mogę pracować jako student dorabiający?

Od 1 stycznia 2012 r. student dorabiający może przepracować maksymalnie 475 godzin w roku. Poniżej granicy 50 dni płaci się niższe składki ubezpieczeń społecznych niż zwykli pracownicy.

Czy mogę pracować więcej niż 50 dni?

Chcesz pracować więcej niż 50 dni, które przewidział rząd (od 1 stycznia 2012 r.)? 
Jest to możliwe, jednak wówczas tracisz korzyść w postaci niższych składek ubezpieczeń społecznych. Płacisz wówczas stawki składek obowiązujące zwykłych pracowników, które są wyższe. 

To, od którego dnia zaczniesz płacić wyższe składki zależy od tego, dla ilu pracodawców pracowałeś.

Przepracowałeś ponad 50 dni u tego samego pracodawcy? Płacisz wówczas zwykłe stawki składek począwszy od pierwszego dnia pracy. 
Przepracowałeś ponad 50 dni u różnych pracodawców? Płacisz wówczas zwykłe stawki składek począwszy od 51. dnia. 

Pracuję tylko kilka godzin dziennie. Czy liczy się to jako cały dzień?

Tak, każdy dzień, w którym pracujesz, liczy się jako jeden przepracowany dzień. Zatem również wówczas, gdy pracujesz tylko pół dnia, a nawet jedną godzinę, od pozostałych dni odlicza się jeden dzień.

Czy jako student dorabiający mogę pracować tylko latem?

Nie. Od 1 stycznia 2012 r. praca w charakterze dorabiającego studenta w ogóle nie jest już związana z sezonem. Samemu wybierasz kiedy i jak długo pracujesz. 

Ile będę zarabiać?

To zależy od sektora, w którym będziesz pracować. W obrębie jednego sektora mogą obowiązywać zbiorowe układy pracy, które przewidują pewne pensje (minimalne). 
Jeśli w sektorze nie obowiązują układy zbiorowe, pensja jest ustalana na podstawie gwarantowanego średniego miesięcznego dochodu minimalnego. 

Brutto i netto: czym się różnią?

Pensja brutto to pensja, którą pracodawca jest winien pracownikowi. Od niej pracodawca odejmuje składki ubezpieczeń społecznych i podatki (zaliczkę na podatek dochodowy), które powinien płacić pracownik. Pozostała kwota jest pensją netto.

Student pracujący na podstawie umowy studenckiej, który zmieści się w 50 dniach pracy, płaci na ubezpieczenie społeczne jedynie składkę solidarnościową. Jest ona nieco niższa od zwykłej składki.

Składka solidarnościowa wynosi 2,71% pensji brutto. Pracodawca również musi płacić składkę solidarnościową wynoszącą 5,42% pensji brutto.

Gdy płacisz tylko składkę solidarnościową, w większości przypadków nie płacisz już podatków. Należy jednak złożyć zeznanie podatkowe. 

Czy przysługują mi wakacje i dodatek wakacyjny? A co ze świętami?

Wakacje i dodatek wakacyjny zastrzeżone są dla pracowników, którzy płacą zwykłe składki ubezpieczeń społecznych. Gdy płacisz tylko składkę solidarnościową, nie przysługuje Ci prawo do wakacji i dodatku wakacyjnego.
Inaczej jest w przypadku świąt ustawowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, święto państwowe...). Możesz mieć do nich prawo. 

Czy moi rodzice muszą płacić wyższe podatki, gdy pracuję jako student?

Może tak być, ale niekoniecznie. To zależy od tego, czy jesteś traktowany jako „osoba na utrzymaniu“.

Jeśli jesteś „osobą na utrzymaniu“, oznacza to, że jesteś finansowo zależny od rodziców. Rodzice mający na utrzymaniu dzieci, płacą niższe podatki.

Pracując i ucząc się, otrzymujesz pensję. Jeśli przekracza ona określony limit, nie jesteś już na utrzymaniu rodziców, przez co płacą oni wyższe podatki. Niepełnosprawność może mieć wpływ na wysokość limitu.

Limity, powyżej których uczeń nie jest na utrzymaniu rodziców, zmieniają się co roku. Aktualny stan znajdziesz na stronie ministerstwa finansów (FOD Financiën).

Czy moi rodzice zachowają zasiłek rodzinny?

Gdy w pierwszym, drugim i czwartym kwartale przepracujesz nie więcej niż 240 godzin, Twoi rodzice nadal będą mieć prawo do zasiłku rodzinnego.
Jeśli pracujesz więcej, wówczas nie otrzymasz zasiłku rodzinnego za kwartał, w którym pracowałeś więcej.

Zadowoleni klienci

Helvetia
Dezeure logo
De Verbeelding klant Axintor
Grondwerken Blomme klant Axintor
MMT klant Axintor
Hof Van Cleve klant Axintor