Uitstroom Poolse werknemers heeft impact op Belgische arbeidsmarkt

uitstroom poolse werknemers

In 2016 kwam er een uitstroom van Poolse werknemers op gang, wat duidelijk merkbaar is op de Belgische arbeidsmarkt. In de bouwsector daalde het aantal werknemers van Poolse afkomst maar liefst met 40%. Ook bij Axintor Interim gaat deze uitstroom niet onopgemerkt voorbij.

Wat zijn de redenen voor deze uitstroom?

De Poolse economie groeide sinds 2016 met 5% en onlangs schafte men er nog de inkomstenbelasting af voor jongeren onder de 26, waarvan het jaarinkomen lager ligt dan €20.000 euro.

Niet enkel de jongere bevolking ziet de voordelen van een terugkeer naar Polen in, ook pensioengerechtigde vrouwen hebben er baat bij. In Polen ligt de pensioenleeftijd voor hen immers nog op 60 jaar.

Hoe gaat Axintor Interim hiermee om?

Axintor Interim houdt de buitenlandse arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten. We voorspelden deze uitstroom toen Polen, door de brain drain genoodzaakt was om vacatures in te vullen met werkkrachten uit Oekraïne. In 2015 startten we de zoektocht naar nieuwe kwaliteitsvolle selectiepartners en online instroomkanalen uit EU-landen zoals o.a. Roemenië, Slowakije en Litouwen

Vandaag noteren we een stijging van meer dan 10% van het aantal gerekruteerde werknemers uit andere Oost-Europese landen, waar heel wat technisch geschoolde vakkrachten en productiekrachten openstaan om zich te settelen in België. 

Uiteraard wil Axintor Interim werken in België zo aantrekkelijk mogelijk houden. 

  • We maken gebruik van een pay for performance systeem, waarbij werknemers loon naar ervaring krijgen. 
  • Tijdens de videoscreening informeert de Axintor consulent de kandidaat over de Belgische belastingwetgeving, ziekte- en arbeidsongevallenverzekering  en sociale zekerheden. 
  • We zetten hoog in op het ontzorgen van de arbeidsmigrant en zijn werkgever door het organiseren van een comfortabel verblijf tijdens de uitzendperiode. Wie niet over eigen vervoer beschikt kan in België gebruik maken van een wagen, scooter of fiets van Axintor Interim. 
  • Daarnaast maken we werk van een degelijke onboarding. We begeleiden onze klanten met een inwerkperiode die ervoor zorgt dat onze werknemers snel geïntegreerd raken in hun nieuwe team.

Ondanks de inspanningen van de Poolse regering blijft werken in het buitenland aantrekkelijk voor pas afgestudeerden. In tegenstelling tot de vorige generaties, die migreerden uit noodzaak, zien zij de levenservaring als een meerwaarde voor hun CV. Heel wat jonge uitzendkrachten settelen zich met hun gezin in West-Vlaanderen. Denk maar aan de Poolse en Roemeense gemeenschappen in Roeselare.

 

 

wat kunnen wij voor u betekenen?
Wat kunnen wij voor jou betekenen?
employer branding
Wat is employer branding en hoe helpt het jouw onderneming vooruit?
trends
Cut the cute jobtitles!
ecosystem
Rekruteren stopt niet bij de matching…

Tevreden klanten

Helvetia
Dezeure logo
De Verbeelding klant Axintor
Grondwerken Blomme klant Axintor
MMT klant Axintor
Hof Van Cleve  klant Axintor